Kredyt frankowy – wniosek o rządowe wakacje kredytowe

⬇️ wzór pisma na dole strony ⬇️

Jak skutecznie ubiegać się o rządowe wakacje kredytowe?

Czym są rządowe wakacje kredytowe 1.0 oraz 2.0 i kto może skorzystać?

Rządowe wakacje kredytowe 1.0 i 2.0 to specjalny program pomocy wprowadzony przez rząd, mający na celu wsparcie kredytobiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej w wyniku nieprzewidzianych okoliczności, takich jak kryzys ekonomiczny, pandemia czy inne zdarzenia mające wpływ na zdolność do regularnego spłacania zobowiązań kredytowych.

Program ten pozwala kredytobiorcom na tymczasowe zawieszenie spłaty rat kapitałowych i odsetkowych zobowiązań kredytowych. Innymi słowy, jest to okres, w którym kredytobiorcy mogą legalnie nie dokonywać płatności rat kredytu hipotecznego bez ryzyka naliczania dodatkowych odsetek za opóźnienie czy podejmowania przez bank działań egzekucyjnych. Aby skorzystać z wakacji kredytowych, kredytobiorca musi spełnić określone warunki, które zwykle obejmują:

 1. Zawarcie umowy kredytowej przed określoną datą (np. przed 1 lipca 2022 r.).

 2. Dotknięcie przez kredytobiorcę negatywnych skutków okoliczności, które były podstawą wprowadzenia programu (np. spadek dochodów związany z pandemią).

 3. Zakończenie okresu kredytowania co najmniej po upływie pewnego czasu od wprowadzenia regulacji (np. 6 miesięcy po 1 lipca 2022 r.).

 4. Nieprzekroczenie określonej kwoty kapitału udzielonego kredytu (np. 400 tys. zł dla pełnych wakacji, powyżej tej kwoty warunki mogą być inne, wakacje kredytowe 2.0).

Warto zaznaczyć, że szczegóły dotyczące kwalifikacji do programu mogą się różnić w zależności od konkretnych przepisów prawnych wprowadzających wakacje kredytowe w danym kraju. Ważne jest, aby kredytobiorcy zapoznali się z aktualnymi warunkami programu, ponieważ mogą one ulec zmianie w przypadku nowelizacji ustawy.

Skuteczne ubieganie się o rządowe wakacje kredytowe wymaga starannego przygotowania i zrozumienia procedur obowiązujących w banku, w którym zaciągnięto kredyt. Każdy bank może mieć swoje indywidualne wymogi i kryteria, które należy spełnić, aby móc skorzystać z tego rodzaju wsparcia. Oto kilka kluczowych kroków, które pomogą w procesie aplikacji:

Zapoznanie się z warunkami: Przed złożeniem wniosku, ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z warunkami udzielenia wakacji kredytowych określonymi przez rząd oraz bank. Można to zrobić, odwiedzając stronę internetową banku, kontaktując się z infolinią lub odwiedzając placówkę osobiście.

 1. Sprawdzenie kwalifikowalności: Upewnij się, że spełniasz wszystkie kryteria kwalifikacyjne – zarówno te ustawowe, jak i dodatkowe wymogi narzucone przez bank.

 2. Przygotowanie dokumentacji: Zgromadź wszystkie niezbędne dokumenty, które mogą być wymagane do wniosku. Mogą to być zaświadczenia o dochodach, oświadczenia o utracie pracy lub zmniejszeniu zarobków, a także inne dokumenty finansowe.

 3. Wypełnienie wniosku: Dokładnie wypełnij wniosek o wakacje kredytowe, który jest dostępny w Twoim banku. Upewnij się, że wszystkie podane informacje są prawidłowe i aktualne.

 4. Składanie oświadczeń o dochodach: W ramach procesu aplikacyjnego będziesz musiał złożyć oświadczenia dotyczące Twoich dochodów. To kluczowy element, który pozwoli bankowi na ocenę Twojej sytuacji finansowej i zdolności do spłaty kredytu w przyszłości.

 5. Złożenie wniosku: Po zebraniu wszystkich dokumentów i wypełnieniu wniosku, należy go złożyć w odpowiedni sposób wskazany przez bank – może to być droga elektroniczna, pocztowa lub bezpośrednio w placówce.

 6. Śledzenie procesu: Po złożeniu wniosku, monitoruj jego status. Niektóre banki oferują możliwość śledzenia postępu aplikacji online.

 7. Komunikacja z bankiem: Bądź gotowy na ewentualne pytania dodatkowe lub konieczność dostarczenia dodatkowych dokumentów, jeśli bank tego zażąda.

Pamiętaj, że banki mają obowiązek rozpatrywać wnioski o wakacje kredytowe zgodnie z procedurami, ale to nie zawsze oznacza automatyczne ich przyznanie. Każda sytuacja jest analizowana indywidualnie, więc ważna jest dokładność i pełność składanych informacji. Skuteczność aplikacji zależy od wielu czynników, w tym od aktualnej polityki banku i przepisów

Jak wstrzymać płatność rat kredytu frankowego?

Znalezienie sposobu na wstrzymanie płatności rat kredytu frankowego może być priorytetem, jeśli stajesz w obliczu finansowych trudności lub chcesz poprawić swoją pozycję negocjacyjną względem banku. Istnieje kilka ścieżek, które można rozważyć:
 1. Wniosek o zabezpieczenie roszczeń do Sądu: To jedna z najsilniejszych opcji. Możesz złożyć wniosek do sądu o wstrzymanie płatności rat do czasu rozstrzygnięcia sprawy sądowej dotyczącej nieważności umowy kredytu. Jest to szczególnie istotne, gdy umowa zawiera klauzule uznane za niedozwolone lub istnieją inne solidne podstawy do kwestionowania jej ważności.

 2. Wakacje kredytowe: Niektóre banki oferują możliwość tzw. wakacji kredytowych, czyli czasowego zawieszenia spłaty rat kredytu. Zazwyczaj taka opcja jest dostępna w przypadku wystąpienia trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy lub gwałtownych zmian ekonomicznych.

 3. Restrukturyzacja kredytu: Restrukturyzacja polega na renegocjacji warunków kredytu, co może obejmować zmianę wysokości rat, okresu kredytowania, a czasami nawet waluty kredytu. To rozwiązanie może wymagać dogłębnej analizy Twojej sytuacji finansowej i negocjacji z bankiem.

 4. Prawne przesłanki do zawieszenia płatności: W niektórych sytuacjach, np. gdy bank naruszył prawa konsumenta, możesz mieć prawne podstawy do zawieszenia płatności rat na mocy przepisów o ochronie konsumenta.

 5. Odroczenie płatności: W pewnych okolicznościach, na przykład w wyniku czasowego pogorszenia zdolności kredytowej, możesz negocjować z bankiem odroczenie płatności rat.

 6. Korzystanie z usług doradczych: Jeśli nie jesteś pewien, jakie kroki podjąć, skorzystanie z profesjonalnych usług doradczych może być kluczowe. Nasza firma oferuje wsparcie w negocjacjach z bankiem i pomaga w przygotowaniu wniosków o zabezpieczenie roszczeń czy restrukturyzację kredytu, co może przynieść znaczną ulgę w spłacie kredytu.

Frankowicze bez rządowego wsparcia: co dalej z wakacjami kredytowymi dla kredytów w CHF, EUR, USD?

Frankowicze, czyli osoby, które zaciągnęły kredyty hipoteczne denominowane lub indeksowane do franka szwajcarskiego, stanęli przed nowym wyzwaniem w obliczu decyzji rządowych o wykluczeniu ich z programu wakacji kredytowych. W obecnej sytuacji, gdy wsparcie rządowe jest niedostępne dla kredytów frankowych, posiadacze tych kredytów muszą poszukiwać alternatywnych rozwiązań w zarządzaniu swoim zadłużeniem. Oto co mogą zrobić:
 1. Negocjacje z Bankiem: Należy skontaktować się z bankiem, aby negocjować warunki umowy kredytowej. W niektórych przypadkach możliwe jest uzyskanie indywidualnych warunków wakacji kredytowych lub restrukturyzacji zadłużenia.

 2. Konsultacje z Ekspertami: Warto skorzystać z pomocy doświadczonych doradców finansowych lub kancelarii prawnych specjalizujących się w problematyce kredytów walutowych. Profesjonalne wsparcie może pomóc w znalezieniu najlepszej ścieżki postępowania.

 3. Analiza Umów Kredytowych: Dokładna analiza umów kredytowych pod kątem nieuczciwych klauzul może otworzyć drogę do negocjacji z bankiem, a nawet do działań sądowych.

 4. Działania Sądowe: W niektórych przypadkach, kiedy pojawią się podstawy prawne, możliwe jest wystąpienie na drogę sądową w celu unieważnienia umowy kredytowej lub jej zapisów.

 5. Refinansowanie Kredytu: Refinansowanie kredytu w PLN może być opcją dla niektórych frankowiczów, chociaż wymaga to dokładnej analizy kosztów i ryzyk związanych ze zmianą waluty kredytu.

 6. Oszczędności i Inwestycje: Przegląd własnych finansów w celu zwiększenia oszczędności lub dokonania inwestycji, które mogą przynieść dodatkowe przychody na pokrycie wyższych rat.

 7. Zabezpieczenie Roszczenia: Składanie wniosków o udzielenie zabezpieczenia roszczenia w sądzie, co w przypadku pozytywnego rozpatrzenia, może tymczasowo zawiesić obowiązek spłaty rat kredytowych.

 8. Społeczne i Prawne Inicjatywy: Dołączenie do grup wsparcia lub inicjatyw prawnych, które działają na rzecz poszkodowanych kredytobiorców, może zwiększyć szanse na uzyskanie korzystniejszych rozwiązań.

Sytuacja frankowiczów w Polsce pozostaje skomplikowana i pełna wyzwań, lecz dostępne są opcje, które mogą pomóc w zarządzaniu zadłużeniem w CHF. Ważne jest, aby każda osoba posiadająca kredyt frankowy dokładnie przeanalizowała swoją sytuację i skonsultowała się z odpowiednimi specjalistami, aby wybrać najbardziej odpowiednią dla siebie ścieżkę działania.

Rządowe wakacje kredytowe - wzór pisma

Wykorzystaj nasz uniwersalny wzór wniosku o rządowe wakacje kredytowe 2.0, aby tymczasowo zawiesić spłatę rat. Pamiętaj, że nasz wzór służy jako ogólna podstawa, ale dla najlepszych wyników zalecamy stosowanie specyficznych wzorów dostarczonych przez Twój bank. Dostosuj nasz dokument do swoich potrzeb i złap finansowy oddech!

person using laptop
person using laptop