Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies na stronie bankowynegocjator.pl oraz fanpage "Bankowy Negocjator" (dalej jako Fanpage). Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, że:

Administrator Danych Osobowych. Administratorem podanych przez Państwo danych osobowych jest Bankowy Negocjator sp. z o.o., ul. Wędrowna 1/72, 20-819 Lublin, KRS 0001075016. Z Administratorem fanpage można się skontaktować pisząc na podany powyżej adres lub na adres emailowy: bankowynegocjator@gmail.com. W niniejszej polityce prywatności znajdują się również klauzule informacyjne w związku z gromadzeniem danych osobowych w celu przedstawienia oferty handlowej Blackletter sp. z o.o., w przypadku zlecenia usługi negocjacji z bankiem lub skorzystania z konsultacji z negocjatorem.

Kategorie Danych Osobowych. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez dostępny na fanpageu formularz ewentualnie oraz komunikator messenger. Wymagamy następujących danych osobowych: imię, nazwisko (opcjonalnie) (podane przez Ciebie na profilu Facebookowym) oraz dane kontaktowej takie jak numer telefonu. W przypadku zaproszenia do współpracy zostaniesz poproszony o dane niezbędne do zawarcia umowy i wykonania przez administratora obowiązków prawnych, zgodnie z formularzem rekrutacyjnym zawierającym odrębną klauzulę informacyjną.

Podstawa przetwarzania danych osobowych oraz okres przetwarzania danych osobowych. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach (ze wskazaniem podstawy prawnej) oraz przez podany poniżej okres czasu:

  1. prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest podjęcie kontaktu oraz prowadzenia komunikacji w tym obsługi wszelkiego rodzaju zgłoszeń lub zapytań; - ochrona przed roszczeniami, w sytuacji gdy działanie Użytkownika lub Administratora fanpage'a może powodować powstanie roszczeń cywilnoprawnych; - w przypadku wejścia na stronę fanpage'a z ustawieniami przeglądarki zezwalającymi na prowadzenie działań analitycznych, w celu dokonywania analizy sposobu korzystania i poruszania się po stronie internetowej fanpage'a, celem dostosowania strony do potrzeb i zachowania Użytkowników (więcej w sekcji "Ciasteczka); podstawą tak przetwarzanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a mianowicie prawnie uzasadniony interes administratora;

  2. zapisania się na newsletter - podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a mianowicie umowa o świadczenie usługi newsletter lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia;

  3. zapytania o ofertę handlową Bankowy Negocjator sp. z o.o. dot. pozasądowych negocjacji ugodowych z bankiem – podstawą prawną jest art. 6 ust.1 lit. a RODO, a mianowicie Twoja zgoda; szczegółowa klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z ofertą Bankowy Negocjator sp. z o.o.

  4. dodania komentarza do postów – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a mianowicie Twoja zgoda wyrażona poprzez dodanie komentarza; W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie Twojej zgody informujemy, że skorzystanie z formularza lub komunikatora dostępnego na Facebooku jest równoważne udzieleniu zgody na przetwarzanie danych w powyżej wskazanym celach (tzw. zgoda dorozumiana przez działanie potwierdzające);

Okres przechowywania danych osobowych. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres czasu:+ + w związku z podjęta komunikacją – do momentu udzielenia odpowiedzi/zakończenia kontaktu; + w związku z ochroną przed ewentualnymi roszczeniami – do momentu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń; + w związku z prowadzeniem działań analitycznych - do czasu wypełnienia celów analitycznych Administratora fanpage, chyba że wcześniej samodzielnie usuniesz ciasteczka zapisane na Twoim urządzeniu lub złożysz sprzeciw wobec przetwarzania; + w związku z wysyłką newsletteru – do momentu wypisania się z newsletteru; + w związku z dodawaniem komentarza do postów- do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody;

Odbiorcy danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartych z administratorem danych umów powierzenia przetwarzania danych, w celu realizacji usług wspomagających działalność Administratora fanpage, jak hosting, usługi IT, Google - ochrona przed spamem reCaptcha, obsługa Fanpage.

Skutek niepodania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji powyżej wskazanych celów przetwarzania. Skutkiem niepodania danych osobowych będzie:
+ w związku z podjęta komunikacją – brak możliwości udzielenia odpowiedzi;
+ w związku z ochroną przed ewentualnymi roszczeniami – brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
+ w związku z prowadzeniem działań analitycznych - nieuwzględnienie Twoich preferencji dotyczących korzystania z Fanpage w pracach nad jego przystępnością i intuicyjnością;
+ w związku z wysyłką newslettera – brak możliwości zapisania się na newsletter;
+ w związku z dodawaniem komentarza do postów – brak możliwości dodania komentarza.

Prawa osób, których dane dotyczą. Jako osoba, której dane dotyczą masz prawo do: + dostępu do swoich danych osobowych, w tym potwierdzenia ich przetwarzania, otrzymania kopii danych oraz informacji o przetwarzaniu danych (art. 15 RODO), + sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO), + usunięcia danych, o ile nie zachodzą żadne wyłączenia do realizacji tego prawa (art. 17 RODO), + ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zgłoszenia, że (a) dane są nieprawidłowe – do czasu ich sprawdzenia (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu (c) dane nie są potrzebne administratorowi, ale osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 18 RODO), + przenoszenia danych, w tym otrzymania ich w formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub żądania ich przesłania innemu administratorowi (art. 20 RODO), + wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO). Aby skorzystać ze swoich praw skontaktuj się z administratorem danych i wskaż, jakie uprawnienie i w jakim zakresie chcesz realizować. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, możesz cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez wpływu na ważność czynności dokonanych na podstawie udzielonej zgody. Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, masz prawo złożyć skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Profilowanie. W ramach Fanpage jego administrator dokonuje profilowania – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli ustawienia Twojej przeglądarki zezwalają na takie działania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi usługami możesz być zainteresowany/a, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych przez Ciebie treściach. Dzięki temu, reklamy usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb. Opisane profilowanie nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

Pliki cookies. Fanpage, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.) i umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich dostępnych funkcji funpage. Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies albo zablokować ich wykorzystywanie w przyszłości. Fanpage wykorzystuje cookies w celu zapamiętania informacji o Twojej sesji, w celach statystycznych, marketingowych albo udostępniania funkcji dla użytkowników.Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

Informacja przekazywaniu danych do państw trzecich. Dane osobowe nie zostaną przekazane do państw trzecich.

Przetwarzanie danych przez Facebooka. W odniesieniu do przekazywania danych osobowych przez Facebook zapoznaj się z polityką prywatności (Polityka prywatności Facebooka).

Przetwarzanie danych przez Google. Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA, a więc obowiązują ją Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług firmy Google.

Postanowienia końcowe Polityka prywatności może być uzupełniania lub uaktualniania zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora funpage w celu zapewniania aktualnej i rzetelnej informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych. Administrator funpage poinformuje o zmianie polityki prywatności. Polityka prywatności obowiązuje od 05.05.2021

Polityka prywatności Serwisu Bankowy Negocjator